بنام خدا:شرکت گل پایون به شما بازدید کننده محترم خیر مقدم میگوید/افتخار میکنیم همه مشاهدات شما کاربر عزیز حاصل کار و تلاش همکاران ما درمجموعه این شرکت میباشد
فارسی العربی English
photo #1
دیزاین و طراحی محیط و منظر
گلهای پیازی و غده ای

بنام خدا

تولید و فروش اکثر گلها و گیاهان پیازی و غده ای در مراکز تولید این شرکت انجام میشود مانند نرگس شیرازی ،کوکب پیازی ،انواع زنبق ،انواع لاله و غیره که به تشریح بعضی از آنها میپردازیم

کاشت و نگهداری گلهای پیازی و غده ای

انتخاب خاک گلها و گیاهان پیازی

ترکیب خاک اکثر گلها و گیاهان پیازی تقریبا مشابه است همگی در ترکیب خاک 50 درصد خاک رس و 30 درصد ماسه و 20 درصد کود و مواد آلی بهترین رشد و مرغوب ترین گل را دارند . گلهای پیازی اکثرا در محیطی نسبتا قلیایی رشد میکنند

ابیاری گلها و گیاهان پیازی

گلها و گیاهان پیازی در تابستان هر روزه به آبیاری سبک نیازمند هستند اما آنهایی که در فصل بهار کاشت و نگهداری میشوند کمتر و موقعی که سطح خاک نسبتا خشک شد باید آبیاری شوند

نور و روشنایی گلها و گیاهان پیازی

نیازمندی به نور گلها و گیاهان پیازی متفاوت است  . بعضی ها مثل کوکب بیشترین دوره رشد و گلدهی در تابستان است و به نور و طول روز بیشتری نیاز دارند ، اما بعضی مثل گل نرگس و گل لاله بهاری هستند و به نور و طول روز متوسطی نیازمن هستند

نحوه کاشت وتکثیر گلها و گیاهان پیازی

تکثیر اکثر گلهای پیازی از طریق ازدیاد غده و پیازا ست مانند گل لاله ، گل نرگس . اما بعضیها نیز از طریق بذر تکثیر میشوند

کاشت گلهای پیازی هم در باغچه و هم در گلدان میباشد اما نحوه کاشت آنها تقریبا مشابه است ،بعد از آماده شدن بستر خاک آنها را به عمق پیازشان در خاک مخفی کرده و آبیاری میکنند ، بعضی گلهای پیازی را مانند لاله و نرگس  در اوایل اسفند در مخلوط ماسه و هوموس در داخل گلخانه کاشته و بعد از اینکه گلها در حال باز شدن هستند به بازار عرضه میکنند