بنام خدا:شرکت گل پایون به شما بازدید کننده محترم خیر مقدم میگوید/افتخار میکنیم همه مشاهدات شما کاربر عزیز حاصل کار و تلاش همکاران ما درمجموعه این شرکت میباشد
فارسی العربی English
photo #1
دیزاین و طراحی محیط و منظر
گلها و گیاهان آپارتمانی

گلها و گیاهان آپارتمانی چیستند و نگهداری آنها چگونست

گلها و گیاهان آپارتمانی به گیاهانی گفته میشوند که امکان نگهداری آنها در آپارتمان و محیط بسته نیز وجود دارد. اما شرایط رشد آنها کاملا معمولی نیست اکثرا یا دوره رشدشان کوتاه میشود یا کم کم از بین میروند ،اما مهارتها و دانش ما از شناخت آنها که شامل فراهم کردن نور بیشتر یا کمتر و یا نحوه آبیاری آنها و یا انتخاب نوع خاک آنها باعث میشود که گلهای آپارتمانی چگونه در آپارتمان رشد کرده و سازگاری یابند.بعضی از گیاهان بومی مناطق معتدله و بعضی مناطق حاره و بعضی مناطق نسبتا سرد هستند،آنهایی که بومی مناطق معتدل هستند به محیطی که تغییرات دما زیاد هست حساس بوده و دچار تنش میشوند ،آنهایی که بومی مناطق حاره هستند مانند اکثر کاکتوسها محیط سرد آنها را از بین میبرد و همچنین به آبیاری فراوان حساس بوده و ممکن است ریشه های آنها له شده و بپوسند،اما بعضی از گلها و گیاهان بومی مناطق نسبتا سرد هستند و وفور گلهای آنها در فصل پاییز است مانند هورتانسیا و سیکلامن که به درجه حرارتهای نسبتا بالا حساسیت نشان داده و گلهای آنها پلاسیده میشود ،اما بعضی از گلها و گیاهان آپارتمانی بومی مناطق گرم و مرطوب هستند مانند دیفن باخیا و آگلونما و اسباتی فیلوم که در محیطی خشک برگها دچار تنش شده و کم کم از بین میروند