بنام خدا:شرکت گل پایون به شما بازدید کننده محترم خیر مقدم میگوید/افتخار میکنیم همه مشاهدات شما کاربر عزیز حاصل کار و تلاش همکاران ما درمجموعه این شرکت میباشد
فارسی العربی English
photo #1
دیزاین و طراحی محیط و منظر
نخل پروانه یا اریکا (1396/09/22)

 

 

این نخل به نور روشن اما غیر مستقیم خورشید نیاز دارد .این گیاه به طور منظم با رشد تدریجی 15 تا 20 سانتیمتر در طول سال در دمای 18 تا 22 درجه سانتیگراد می باشد .این گیاه در دمای پایین تر نیز دارای رشد بوده اما در دمای کمتر از 13 درجه سانتیگراد رشد گیاه متوقف می شود.

نخل پروانه به میزان فراوان نیاز به آب داشته ولی بایستی از غرقاب شدن جلوگیری شود .در دمای پایین تر 13 درجه مطمئن باشید که رطوبت خاک تخلیه نمی شود .

خاک گلدان شامل خاک آلی ،پیت و ماسه به نسبت مساوی است و تعویض گلدان در هر زمانی از سال که محدودیت برای رشد گیاه ایجاد شود ،صورت می گیرد .تغذیه کودی هر دو هفته در ماه های فروردین تا مهر صورت می گیرد.

ازدیاد به آسانی از طریق بذر در ماه فروردین یا اردیبهشت در دمای 18 تا 20 درجه سانتیگراد صورت گرفته اما در این شیوه گیاه دارای رشد کمتری می باشد .روش سریع تر جهت ازدیاد جداسازی پاجوش با بخشی از ریشه و انتقال به گلدان هایی که توسط مخلوطی از یک قسمت ماده آلی ،یک قسمت پیت و دو قسمت ماسه پر شده است ،می باشد .سطح رویی گلدان را پوشش های پلاستیکی پوشانده و در نور متوسط قرار می دهیم .