بنام خدا:شرکت گل پایون به شما بازدید کننده محترم خیر مقدم میگوید/افتخار میکنیم همه مشاهدات شما کاربر عزیز حاصل کار و تلاش همکاران ما درمجموعه این شرکت میباشد
فارسی العربی English
photo #1
دیزاین و طراحی محیط و منظر
بیماریهای درخت انگور (1396/09/21)
الف)بیماری قارچی مو
.
.

برای مبارزه از انواع ترکیبات گوگردی استفاده میشود.استفاده از گل گوگرد در ساعات خنک روز ودمای کمتر از 28 درجه نیز انجام می گیررد زیرا در غیر اینصورت عنصر گوگرد باعث سوختگی اعضای مختلف بوته خواهد شد.امروزه استفاده از ترکیبات گوگردی را به طور کلی در نوبت اول اغاز دوران رشد یعنی هنگامی که حوانه ها تقریبا 10 سانتیمتر شده یا در مرحله 4 تا 8برگی هستند.مقدار گوگرد لازم در ان مرحله 15 کیلوگرم در هکتار است
.
.

بیماری سفیدک دروغین در بیشتر کشورهای دنیا بویژه در مناطق مرطوب شیوع داشته وهر ساله خسارت فراوانی ببار می اورد.این بیماری هر ساله در موستانها مناق مرطوب ایران مانند اذربایجان خراسان مازندران دیده میشودقارچ عامل این بیماری به تمام اعضای بوته حمله میکند.در ابتدا لکه های گرد وشفاف بر روی برگها ظاهر میشود که رنگشان زرد روشن است وهمانند لکه های روغنی فاقد حاشیه می باشند.هنگامی که رطوبت نسبی محیط زیاد باشد پوشش های کرک مانندی در سطح زیرین برگ اشکار میشود که رنگشان سفید متمایل به خاکستری است.با پیشرفت بیماری تعداد لکه ها افزایش یافته وبرگها به تدریج خشک میشوند.خوشه های گل انگور نیز از حمله این بیماری در امان نیستند.در این مورد اختلالات شدیدی در عمل گرده افشانی و تلقیح پدید می اید که باعث ریزش گلها میشود.اگر شرایط محیطی برای حمله و گسرش بیماری مناسب باشد غوره نخست از پوشش سفیدرنگی پوشیده شده و به تدریج رنگ حبه ها تغغیر می یابد و به قهوه ای متمایل به بنفش تبدیل میشود در این مرحله حبه ها چروکیده قهوه ای رنگ وگاهی خشک باقی می ماند.بر خلاف بیماری سفیدک حقیقی که حبه ها در ان شکاف دار میشمود حبه های انگور مبتلا به قارچ سفیدک دروغین بدون شکاف است.مناسبترین دما برای الودگی دمای بین 18 تا 25 درجه استروش مبارزه
15 روز سمپاشی میشوند.از ترکیبات مسی مانند کوپروکلسیت و یا اکسید کلررومس نیز می توان استفاده کرد.اخیرا سیستمیکی به نام میالاکسیل مخلوط با مانکوزب نتایج خوبی بذست امده است.

ریشــــــــــــــــه
2_اثار جویدگی بر روی ریشه مسن و یا از بین رفتن اوندهای ابکش و ضعیف گیاه موش صحرایی
4_رشته های تار عنکبوتی سفید رنگ بر روی ریشه های در حال ازبین رفتن پوسیدگی ریشه مو

1_تورم سرطانی بر روی تنه مو در نقاط مختلف سرطان تنه
3_برجستگی نیمه کروی شکل قهوه ای رنگ به طور موازی بر روی تنه و و
4_برجستگی های نیمه کروی شکل بر روی پوست تنه مو که روی توده های
5_لکه های سیاه رنگ در قسمت زیر پوسته تنه مو بیماری لکه سیاه انگور

1_انشعاب بیش از حد شاخه ها و خشکیدگی شاخه های نابجا کنه تار عنکبوتی
3_تورم انتهای شاخه نزدیکی بیش از حد گره ها بهم و از بین رفتن
4_اثار جویدگی بر روی شاخه خرگوش
6_لکه های سیاه رنگ و کشیده در گره های زیرین و خاکستری شدن
غــــــــنچـــــــــه
2_تاخیر در شکوفایی غنچه ها بغضی بوته ها در اوایل رشد بیماری ویروسی، کنه تارعنکبوتی
4_تورم غنچه ها و اثار جویدگی در بعضی قسمتها سرخرطومی مو

الف) پوشش روی بـــــــــــــــرگها
2_تارهای قارچی سفیدرنگ و شفاف در سطح زیرین سفیدک دروغین
4_پوشش لاکی اغشته به شیره ای چسبناک شپشک های مختلف
1_لکه های روغنی شفاف و در مراحل پیشرفته لکه های بزرگ سفید خشکیده سفیدک دروغین
مرده و مرکز لکه ها جدا می شوند بیماری انتراکنوز

1_برگها قهوه ای روشن تا قهوه ای برنزی با تعداد زیادی لکه های سیاه
2-تغییررنگ برگ به طورت لکه های روشن زرد موزائیک شکل کمبود بذ
4-تغییر رنگ بالایی برگها از سوی لبه برگ به سمت داخل و بین رگبرگها در ابتدا به رنگ بنفش مایل به ابی و سپس به رنگ قهوه ای شکلاتی کمبود پتاس
6-لکه های زرد لیمویی و یا سفید بر سطح برگ و رگبرگ بیماری پاناشو یا موزائیک زرد
ح)سوراخ و خــــرده شدن برگ
2-خورده شدن برگ از س.ی لبه به سمت داخل سرخرطومی کرم برگ خوار
4-پریدگی رنگ سطح برگ و وجود لکه های زرد رنگ در تمام سطح برگ و گردالود شدن برگ کنه تار عنکبوتی
چ) اثار محل نیش خوردگی بر روی سطح برگ
2-در محل نیش خوردگی نقاط تیره رنگ و در اطراف ان لکه های روشن بر سطح برگ کنه قرمز ارو پایی
خ)تغییر شکل برگ
#کرمهای خاکستری تا سبز رنگ کج در حال جنب وجوش کرم برگ خوار مو
2-برگها تک تک همانند سیگار به دور خود پیچیده اند سرخرطومی انگور
4-گال هایی به اندازه عدس در سطح زیرین برگ شته گال زا
6-برامدگی زگیل مانند کنه گال زا به رنگ زرد لیمویی بیماری پانشور
خـــــــــــوشه
-لاروهای قهوه ای رنگ مایل به برنزی با سر سیاه رنگ کرم خوشه خوار انگور
-لاروهای سبز با سر سیاه رنگ و بسیار متحرک کرم برگ خوار مو
3-فقط نوک خوشه ها به وسیله تارهایی سفیدرنگ به هم تنیده شده کنه گال زا
حبـــــــه های انـــــــــگور
مشاهده پوشش پنبه مانند روی حبه به رنگ
-خاکستری کفک خاکستری
برگرفته از انجمن تخصصی دانشجویان ایران