بنام خدا:شرکت گل پایون به شما بازدید کننده محترم خیر مقدم میگوید/افتخار میکنیم همه مشاهدات شما کاربر عزیز حاصل کار و تلاش همکاران ما درمجموعه این شرکت میباشد
فارسی العربی English
photo #1
دیزاین و طراحی محیط و منظر
پیچ تلگرافی (1396/09/21)
[...]
پاپیتال ، عشقه یا داردوست (1396/09/21)
[...]
بنت القنسول (1396/09/21)
[...]
بگونیا (1396/09/21)
[...]
آماریلیس (1396/09/21)
[...]
صبر زرد- شاخبزی (آلوئه ورا) (1396/09/21)
[...]
آگلونما (1396/09/21)
[...]
آگاو (1396/09/21)
[...]
افوربیا (1396/09/21)
[...]
اطلسی (1396/09/21)
[...]
اسپاتی فیلوم (1396/09/21)
[...]
آزالیا (1392/04/17)
[...]
نور و دمای بن سای (//)
[...]
آبیاری بن سای (1394/03/04)
بنسای هایی که برای مدت ها و بصورت عاشقانه ای آبیاری و مراقبت گردیده اند ، قادرند بر بینندگان خود تأثیرات عمیق و پایدار بگذارند بویژه اگر دارای عمرهایی بیش از یک قرن بوده و از پرورش دهندگانی به دیگران دست به دست شده باشند . از طرفی هرگونه ایجاد استرس بر بخش های شاخ و برگی گیاه بر سیستم ریشه ای کوچک آن نیز تأثیر خواهد گذاشت... [...]
آفات و امراض بن سای ها (1396/09/21)
[...]